PKS Wieluń to firma z bogatą tradycją i z wieloletnim doświadczeniem w branży przewozowej i motoryzacyjnej. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi pracowników w okresie swojej działalności PKS Wieluń był i jest jednym z wyróżniających się przedsiębiorstw przewozowych na terenie kraju.

W okresie od 01 października 1949 roku do 26 lipca 2005 roku funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe a od 26 lipca 2005 roku działa na rynku jako firma prywatna – PKS Wieluń Sp.z o.o. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie :

1)przewozu osób,

2)przewozu ładunków,

3)serwisu motoryzacyjnego,

4)sprzedaży paliwa.

Polityka jakość

Celem naszego działania jest dbałość o spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów poprzez oferowanie usług najwyższej jakości.

Podstawowa działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o. polega na świadczeniu usług przewozowych osób i rzeczy. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny, niezawodny, bezpieczny i przyjazny środowisku.Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia jakości usług tak, aby spełniały oczekiwania klientów.

Realizację polityki jakości osiągniemy poprzez:

  1. funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach obowiązujących przepisów;
  2. podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników;
  3. ciągłą analizę rynku i postępu technicznego w branży usług komunikacyjnych oraz szybkie reagowanie na potrzeby klienta;
  4. współpracę z dostawcami gwarantującymi materiały i usługi o wymaganej jakości;
  5. ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Klient to najważniejsza osoba w firmie”.

Nazwa pełna spółki :


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki :


98-300 Wieluń, ul. Traugutta 53

Nip :


832 194 88 18

Oznaczenie sądu rejestrowego :


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS :


0000213226

Kapitał zakładowy :


1.350.000,00 zł.

Regon :


731646561

PKD :


6021B

TOP