Możesz ograniczyć się do samej wymiany oleju oraz filtra oleju (korzystając z naszej promocji wymiany za 1 PLN), jednakże proponujemy również skorzystanie z naszej usługi przeglądu okresowego w Twoim pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta i przy użyciu części i materiałów oryginalnych lub o porównywalnej jakości (zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 masz prawo do wykonania takiego przeglądu nawet w okresie gwarancyjnym bez konsekwencji dla Twoich praw wynikających z gwarancji producenta pojazdu).

Przy wykonywaniu przeglądów pojazdów korzystamy z katalogu technicznego AUTODATA, które dostarcza zbiory danych fabrycznych bezpośrednio od producentów pojazdów oraz warsztatowe podręczniki regulacyjno – naprawcze.

TOP